Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. stan wg wytycznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.afunguard.com (dalej jako “Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Monika Borak, prowadząca działalność gospodarczą Borika Design Monika Borak z siedzibą w Paproci 64c, 64-300, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7881655844, REGON: 302373776.

Dane osobowe

Informacje udostępniane dobrowolnie przez użytkowników Sklepu internetowego Administrator zbiera i ma prawo do ich przetwarzania.

Administrator ma prawo do zapisu parametrów połączeń oraz zbierania informacji demograficznych w celach statystycznych jak też w celach zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu.

Podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Administrator wykorzystuje odpowiednie środki techniczne (programistyczne i organizacyjne) i podejmuje wszelkie starania dla zapewnienia ochrony prywatności i danych które zostały mu przekazane przez Klientów Sklepu Internetowego. Ochrona takowa ma na celu uniemożliwienie udostępnienia danych osobom nieupoważnionym osobom i podmiotom; ma zapobiec utraceniu, zniszczeniu, przetwarzaniu i nieuprawnionej modyfikacji wbrew obowiązującym przepisom prawnym.

Dane podane przez Klienta podawane są dobrowolnie, a Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich modyfikacji (po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym). Może również żądać od Administratora usunięcia swoich danych. Administratorowi przysługuje prawo odmowy usunięcia danych wyłącznie w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności bądź inne przepisy prawa - a zachowanie danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Klienci którzy wyrazili zgodę na subskrybcję newslettera lub otrzymywanie informacji drogą SMS i MMS będą otrzymywali drogą mailową i mobliną (sms i mms) informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, promocjach i innych akcjach marketingowych przeznaczonych dla Klientó Sklepu Internetowego. 

Administrator ma prawo przekazać dane osobowe Klientów firmom zewnętrznym, realizującym niektóre usługi w procesie realizacji płatności, dostawy i badania poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

- Operatorowi firmy kurierskiej DPD z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15 - wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem 0000418609, NIP 5222996296, REGON 146097816, prowadzący: Pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z oraz Usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu lotniczego 42150000. Przekazanie danych ma na celu doręczenie przesyłki, dane przekazane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

- Operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-113, ul. Emilii Plater 53- wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372, NIP: 5252406419, REGON 141108225, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska. Przekazane dane:: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

-*Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Polityka cookies

Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego polega na przeglądaniu jego stron - podczas którego zostają użyte kliki "cookies", są to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne i szybkie działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Stosowane przez Administratora pliki “cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. Poprzez pliki "cookies" niemożliwe jest przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować, jakie oprogramowanie wykorzystywane jest przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Rodzaje plików "cookies" jakie stosuje Administrator: 

Administrator stosuje dwa rodzaje plików “cookies”:

Cookies sesyjne- przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

Cookies trwałe -przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego, pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

Administrator wykorzystuje pliki “cookies” w następujących celach: - konfiguracji Sklepu Internetowego;

- tworzenia statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości Sklepu Internetowego dzięki narzędziomi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: 

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

- określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: 

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

- popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

- popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

-popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

Pliki “cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do optymalizacji wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. Dane gromadzone przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać, może edytować informacje wynikające z plików “cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików “cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki “cookies” do urządzenia Klienta. Zmian takowych Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Klient może samodzielnie i w dowolnym czasie usunąć pliki “cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

Internet Explorer,Safari, Chrome, Opera, Firefox, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

Ograniczenie stosowania plików “cookies” przez Klienta, może mieć znaczenie na działanie niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium